Σύνθεση ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

Τακτικά μέλη

 1. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας ως Πρόεδρος.
 2. Κίκερα Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.04, Διευθύντρια του Γυμνασίου Λουτρακίου, ως
  Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.
 3. Αλεβίζου Σουλτάνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.01, Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Κορίνθου ως Τακτικό
  μέλος.
 4. Πατρώνας Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος.
 5. Αποστολίδου Αρετή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως β΄ τακτικό αιρετό μέλος.

 

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα)

 1. Σπυροπούλου Αγγελική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, Προϊσταμένη του τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Κορινθίας.
 2. Νανόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Κορίνθου.
 3. Μαυρόπουλος Ανδρόνικος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου
  Ξυλοκάστρου.
 4. Σωτηρόπουλος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Σουγλές Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ