ΝΕΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012 12:05

ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012 11:28

Από 1/1/2012 αλλάζει η εισφορά του Κλάδου Ειδικής Προσαύξησης, για όσους έχουν συμπληρώσει πενταετία στον κλάδο και είναι νέοι ασφαλισμένοι. Η νέα εισφορά ορίζεται σε 83,20 από 58,24.

Β.  «ΝΕΟ» Ασφαλιστικό

(Ασφαλισμένοι από 01-01-1993)

Άνω 5ετίας

Έως 35 ετών & Κάτω 5ετιάς

Εργοδοτικές Εισφορές

Νέες Τιμές

Διαφορά

Νέες Τιμές

Διαφορά

Νέες Τιμές

Διαφορά

Κλάδος Κύριας Σύνταξης (ΚΚΣ)

 6,67 %

 

3,34  % 

 

13,33 %

 

Κλάδος Ειδικής Προσαύξησης ( Τέως ΕΛΠΠ )

83,20 €

*

58,24 € 

 

 

 

Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης

3,00  % 

 

1,50  % 

 

3,00 %

 

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών

4,00  % 

 

4,00  % 

 

 

 

Κλάδος Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)

2,15  % 

 

2,15 % 

 

4,30 %

 

(*) Η πενταετία για την ειδική προσαύξηση ορίζεται απο την ημερομηνία εγγραφής στον συγκεκριμένο κλάδο

Σελίδα 9 από 9