Φοίτηση και Αξιολόγηση Μαθητών Γενικού Λυκείου

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012 11:11

Εδώ θα βρείτε το Π. Δ. 60/2006 που αφορά στη: Φοίτηση (απουσίες) και αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ.